Er is een nieuwe versie van de Student@work-app beschikbaar.
Heb je automatische updates ingeschakeld? Dan hoef je niets te doen.
Heb je geen automatische updates ingeschakeld? Dan moet je de nieuwe versie vóór 23/09 downloaden. Zoniet kan je problemen ondervinden bij het aanmelden op de Student@work-app.