Behoud je het recht op kinderbijslag?

Bij de 6de staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd. Dat wil zeggen dat de regeling anders is afhankelijk van de regio waar je woont.
De informatie die je zoekt, vind je daarom op de volgende websites:

In Brussel wordt de hervorming pas in 2020 van kracht. Het beheer van de kinderbijslag blijft intussen dus nog in handen van Famifed(nieuw venster).