De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor Student@work. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (nieuw venster).

Nalevingsstatus

De Student@work-website voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

De onlinedienst Student@work voldoet gedeeltelijk aan de norm.

Niet-toegankelijke inhoud

De onlinedienst heeft de volgende toegankelijkheidsproblemen:

  • Sommige pagina’s hebben geen titel of ondertitel.
  • Het contrast is niet hoog genoeg.
  • Afhankelijk van het toestel dat je gebruikt, kan het zijn dat je van sommige pagina’s niet de volledige inhoud ziet.
  • Sommige functies kan je niet gebruiken als je met je klavier navigeert. Dat is met name het geval voor het hokje dat je moet aanvinken om een attest te genereren.
  • De html-structuur moet gecorrigeerd worden, want sommige elementen verschijnen twee keer na elkaar.

Wij werken momenteel aan een nieuwe versie die toegankelijk is voor alle gebruikers.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 23/09/2019. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria (nieuw venster).

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 09/10/2019.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van Student@work? Neem dan contact met ons per e-mail op contact@rsz.fgov.be.

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord van de RSZ, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst:contact@federaalombudsman.be.